ประชุมตำบล หมู่ที่7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน 2022-01-26 09:30:05
พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-01-24 15:20:12
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ อำเภอป่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน 2022-01-21 10:43:08
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-01-20 21:04:08
พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-01-20 19:54:05
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-01-19 21:27:56
✍️"พช.ตะโหมด ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565 ⏰วันที่ 19 มกราค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด 2022-01-19 15:56:23
✍️พช.ตะโหมด ร่วมเวทีเลือกตั้งคณะกรรมการ กข.คจ. บ้านทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลตะโหมด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด 2022-01-19 15:55:11
พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมจัดทำโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-01-18 19:44:07
พช.ป่าพะยอม ต้อนรับข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-01-18 19:41:26