ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2020-11-18 17:04:22
พช.กงหรา ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-18 11:00:21
"พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-18 10:58:11
พช.ร่วมกับผู้นำ อช. ปลูกผัก (อ.กงหรา) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-18 10:55:39
พช.ป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Thai People Map and Analytics สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-11-17 18:27:05
พช.ป่าพะยอม ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-11-17 18:05:38
"พช.กงหรา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านนาบอน หมู่ที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-17 13:49:17
พช.ป่าพะยอม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2020-11-16 11:27:23
พช.กงหรา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-16 10:47:26
พช.กงหรา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2020-11-16 10:43:13