พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมการประกวด การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการ ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-05 06:53:08
พช.ป่าพะยอม มอบเงินทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-04 19:25:57
พช.ป่าพะยอม ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำไตรมาส 3/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-01 20:22:52
พช.ป่าพะยอม ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล /เทศบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-01 20:15:47
พช.ป่าพะยอม ประเมินความพร้อมการจัดลำดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์จัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-01 20:10:28
อำเภอป่าพะยอม ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-01 19:59:26
พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-07-01 19:52:41
พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ 2022-07-01 10:00:01
พช.ศรีบรรพต กิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล TPMAP ปี 2565 แบบพุ่งเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-06-30 21:54:16
พช.ศรีบรรพต กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-06-28 21:29:27