“พช.เขาชัยสน ร่วมพลัง คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก จัดพิธีสมโภชน์เงินขว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-29 16:04:30
?พช.ป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-28 09:27:14
? พช.ศรีบรรพต นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-26 00:11:39
✏️ พช.ศรีบรรพต ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-26 00:04:45
?พช.ป่าพะยอม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-25 10:58:04
?พช.ป่าพะยอม ติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม 2022-11-24 10:33:27
? พช.ศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต 2022-11-23 22:35:59
พช.เขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกาะทองสม ต.โคกม่ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-23 15:47:10
พช.เขาชัยสน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ศูนย์พั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน 2022-11-23 15:45:13
เสมียนตรา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา 2022-11-23 12:16:17