พช พังงาลงพื้นที่ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จังหวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-06-14 21:22:16
โครงการจัดทำ​และประสานแผนพัฒนาตำบล ตำบลกะปง และ ตำบลท่านา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2021-06-14 21:20:02
ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 17:05:27
ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพังงา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:50:38
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นางสาวศรัญญา เศรษฐาชัย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:46:18
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:44:55
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มออ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:42:09
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มออ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:41:27
เยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวอนุศรา ขุนทองนักศึกษาพัฒนากร รุ่น 116 ที่เข้ารับการฝึกอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:40:37
ร่วมเตรียมความพร้อมการนำเสนอประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2021-06-05 16:39:02