กระเช้าของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใหม่ จากสินค้า OTOP ของดีตะกั่วป่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-24 09:33:32
โรงแรมพูลแมน เขาหลัก รีสอร์ท สนใจจะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจัดนิทรรศการแสดงสิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-24 09:29:55
ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มโอทอป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง 2020-11-23 14:16:59
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตะกั่วป่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-23 09:40:33
โครงการ "สุขจังที่พังงา นางฟ้าอันดามัน โครงการบูรณาการการทำงานเครือข่ายองค์กรสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-23 09:39:00
วิดีโอคลิปผู้นำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-23 09:37:11
โคก หนอง นา โมเดล บ้านสวนนายอมรินทร์ เสริมศิริมานนท์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า 2020-11-17 16:01:05
ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-11-16 16:43:35
ประชุมอนุกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.อำเภอ) อำเภอเมืองพังงา ครั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-11-16 16:41:54
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา 2020-11-16 16:39:57