ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it - จิตอาสา) 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-29 12:46:30
ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-27 19:17:47
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้านางรม ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-27 16:55:04
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-27 16:51:45
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้านางรม ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-26 20:52:53
พช.แม่ใจ ขับเคลื่อน​ศูนย์​เรียนรู้​โคก หนอง นา /ศูนย์​เรียนรู้​ผู้นำจิตอาสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ 2022-05-26 16:51:21
อำเภอจุน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2022-05-26 11:02:48
ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้ "โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-25 18:04:28
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-25 18:03:30
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-05-25 18:02:35
พช.แม่ใจ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ 2022-05-25 16:35:11
สพอ.ภูซาง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2022-05-25 16:17:59
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:28:28
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:24:57
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (F สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:22:01
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:19:49
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวพะเยา ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:17:26
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ นำผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอเชียงคำ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:14:21
พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2022-05-25 11:12:46
จังหวัดพะเยา ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2022-05-24 20:37:31