สพอ.จุน จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-25 20:30:39
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”ค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง 2021-09-23 20:51:52
สพอ.จุน จังหวัดพะเยาดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-23 19:22:06
สพอ.จุน จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-23 19:18:25
ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-09-23 11:55:46
ร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" CDD-DAY PHAYAO 2021 จังหวัดพะเยา ประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปง 2021-09-23 11:53:52
พช.เชียงม่วน ดำเนินการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2021-09-23 08:47:51
สพอ.จุน จังหวัดพะเยา ร่วมติดตามการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-22 21:20:00
สพอ.จุน จังหวัดพะเยาดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-22 20:56:16
สพอ.จุน จังหวัดพะเยาดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน 2021-09-22 20:54:05