? พช.เชียงม่วน ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเชียงม่วน ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-19 11:42:54
? พช.เชียงม่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-19 11:42:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมการดำเนินงานผู้นำ อช.และวางแผนการดำเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2022-01-18 16:40:35
พช. แม่ใจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ 2022-01-18 14:06:04
พช.แม่ใจ ร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ 2022-01-18 13:03:27
? พช.เชียงม่วน ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-18 12:14:45
? พช.เชียงม่วน ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE P สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-18 12:13:42
พช.เชียงม่วน ร่วมประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-18 12:12:19
พช.เชียงม่วน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเชียงม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-18 12:11:11
? พช.เชียงม่วน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2022-01-18 12:10:07