สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2021-06-14 22:22:36
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา การสืบสานต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ 2021-06-14 16:15:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายโชคดี อมรวัฒน์) มอบนโยบายการสืบสานต่อยอดและประยุกต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา 2021-06-14 10:32:54
พิธีมอบลายผ้า"ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" โครงการขยายผลกิจกรรม"ผ้าไทยใส่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา 2021-06-14 10:28:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดลายผ้าขาวม้า "น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา 2021-06-14 10:22:24
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา 2021-06-14 10:18:15
ดำเนินการจัดทำสัญญากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา 2021-06-14 10:13:56
พช.เชียงม่วน ร่วมกิจกรรมสืบสานต่อยอดและประยุกต์ "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2021-06-12 21:29:23
พช.เชียงม่วน ร่วมกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 2021-06-12 21:25:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา การสืบสานต่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ 2021-06-11 22:32:24