?สพอ.บางปะหัน? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ได้สนับสนุนให้เครือข่าย OTOP อำเภ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2021-12-08 23:40:03
?สพอ.บางปะหัน? นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2021-12-08 23:38:06
?สพอ.ภาชี ??ติดตาม ดูแลโคกหนองนาโมเดล?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:51:21
?สพอ.ภาชี ❣️ผ้าขาวม้าภาชี ผ้าไทยใส่ให้สนุก❣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:48:01
?สพอ.ภาชี ?ร่วมประชุม วางแผน ภารกิจงานพัฒนา? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:46:19
?สพอ.ภาชี ❣️รวมน้ำใจช่วยกาชาด❣️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:40:21
❣️ประสาน OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน มรดกโลก 2564 ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:37:53
?สพอ.ภาชี ?ประชุมขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:36:08
❤️❤️5 ธันวาคม อำเภอภาชี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:07:10
?สพอ.ภาชี ?อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (วันสุดท้าย)? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี 2021-12-08 21:02:47