ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพขนมปัลเนยหนึบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2022-05-23 13:51:54
?สพอ.บางปะหัน สร้างความเข้าใจแก่กองทุนฯ เข้าร่วมโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BC สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 11:05:29
?สพอ.บางปะหัน 17 พฤษภาคม 2565 นายบุญสม ไตรยสุทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางปะหัน มอบหมายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 11:04:04
? สพอ.บางปะหัน ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 11:02:06
? สพอ.บางปะหัน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ณ หนองน้ำสาธารณะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 10:59:37
? สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 10:57:46
? สพอ.บางปะหัน ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน 2022-05-23 10:55:58
ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2022-05-22 10:31:56
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน 2022-05-21 10:33:55
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก 2022-05-21 09:59:36