พช.ปะนาเระ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2021-11-27 21:05:01
สพอ.ปะนาเระ รับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2021-11-26 21:35:45
พช.ปะนาเระ ดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2021-11-26 21:32:45
พช.ปะนาเระ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2021-11-26 21:28:45
พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยะรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง 2021-11-26 18:57:48
พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว ตำบลเขาตูม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง 2021-11-26 18:56:04
พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง 2021-11-26 18:54:01
?พช.ทุ่งยางแดง​ ตรวจเยี่ยมครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ตำบลปากู?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2021-11-26 11:22:06
?พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2021-11-26 11:20:39
?พช.ทุ่งยางแดง​ ตรวจเยี่ยมครัวเรือน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ตำบลปากู?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง 2021-11-26 11:17:03