?พช. ยะหริ่ง ติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเปาะพูแม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2023-01-27 11:32:22
พช.ยะหริ่ง ติดตามการฝากเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านยาว หมู่ที่1 ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2023-01-27 11:25:58
?พช.ยะหริ่ง ติดตามการฝากเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาลีอายร์ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2023-01-27 10:56:56
?พช.ยะหริ่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2023-01-27 10:45:44
พช.ยะหริ่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บ จปฐ.2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง 2023-01-27 10:38:09
พช.แม่ลาน ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ.และ ๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน 2023-01-26 09:07:40
พช.แม่ลาน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลม่วงเตี้ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน 2023-01-26 09:05:30
พช.ปะนาเระ สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2023-01-24 22:24:54
พช.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2023-01-24 22:21:11
สพอ.ปะนาเระ ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลท่าน้ำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะนาเระ 2023-01-24 22:17:41