ประชาสัมพันธ์โครงการ ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (sedz) ด้วยโมเดลเศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-12-03 21:44:52
สพอ. ศรีมโหสถ ดำเนินกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-12-01 13:02:44
สพอ. ศรีมโหสถ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รายงานระบบบริหารงบประมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-12-01 12:58:09
พช.ปราจีนบุรี สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคราะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดี 2021-11-29 11:14:07
สพอ.กบินทร์บุรีร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2021-11-23 20:52:22
สพอ. ศรีมโหสถ ดำเนินกิจกรรมมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฟ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-11-22 13:49:16
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รุปแบบโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจันตคาม 2021-11-19 15:36:27
สพอ. ศรีมโหสถ ดำเนินกิจกรรมมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฟ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-11-17 14:46:05
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมโหสถ 2021-11-17 14:38:58
สพอ.กบินทร์บุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวสวน เจ้าของแปลงจัดกิจกรรมเอาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 2021-11-17 11:32:11