พช.หัวหิน ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-08-15 21:38:39
??พช.สามร้อยยอด ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร และวางพานพุ่มเนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-12 13:22:02
พช.หัวหิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-08-11 23:13:00
พช.หัวหิน ร่วมกับ”สุขศาลาพระราชทาน”โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ดำเนิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-08-11 23:11:02
พช.หัวหิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-08-11 23:07:55
??พช.สามร้อยยอด ร่วมกับศูนย์จิตอาสาตำบลศิลาลอยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักและปล่อยปล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-11 13:20:55
??พช.สามร้อยยอด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาวันแม่แห่งชาติ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-11 13:19:57
??พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคครัวเรือนยากจน?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-10 13:18:38
??พช.สามร้อยยอด ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร และวางพานพุ่มเนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-10 13:15:54
สพอ.กุยบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหาดขาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2022-08-08 22:16:09
??พช.สามร้อยยอด ประชุมผู้นำหมู่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-05 12:29:13
พช.หัวหิน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย และคณะในการติดตามการดำเนินงานการขจัดค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-08-04 17:20:55
??พช.สามร้อยยอด ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย และคณะในการติดตามการดำเนินงานกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-03 12:34:13
สพอ.บางสะพาน ร่วมประกวดเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-08-02 16:03:30
??พช.สามร้อยยอด ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม ?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-08-02 12:35:36
??พช.สามร้อยยอด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2022-07-28 12:37:55
อำเภอหัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-07-27 16:14:41
พช.หัวหิน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปลูกตะไคร้หอม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-07-27 16:09:18
อำเภอหัวหิน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-07-25 20:32:19
พช.กุยบุรี ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2022-07-25 17:27:48