เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ผู้มีความสนใจ เพื่อเข้าร่วม "โครงการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-20 13:20:34
พช.บางสะพาน รับมอบ-ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยศปป.4 กอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-14 16:58:43
พช.บางสะพาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-13 21:00:36
พช. บางสะพาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอบางสะพาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-12 09:24:31
การสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-08 09:52:14
พช.บางสะพาน ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-06 12:21:04
พช.บางสะพาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-10-06 12:17:16
พช.สามร้อยยอด ถอดบทเรียน+เอามื้อ บ้านเขาโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-10-05 08:56:37
กิจกรรมโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามร้อยยอด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-09-29 15:01:54
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-22 22:42:40
พช.บางสะพาน รับมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-22 22:29:39
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-22 22:25:38
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-14 21:47:45
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-14 21:43:47
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-08 18:22:54
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการลงโปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ. และการบันทึ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-09-08 18:19:45
พช.สามร้อยยอด ประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลศาลาลัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-09-05 10:52:12
พช.สามร้อยยอด ลงพื้นที่ประสานงานครัวเรือนเตรียมการขุด โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-09-05 10:50:56
พช.สามร้อยยอด ประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลศาลาลัย และไร่ใหม่ (อบต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-09-04 09:27:15
พช.สามร้อยยอด ประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลศาลาลัย และไร่ใหม่ (อบต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-09-04 09:19:43