พช.บางสะพาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-12-02 13:34:58
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-12-02 13:13:01
ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมลุยตลาดออนไลน์ ติดอาวุธผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-28 15:32:58
สพอ.กุยบุรี ร่วมกิจกรรมงานรวมพลังแห่งความภักดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2022-11-25 22:40:14
พช.ทับสะแก เข้าร่วมฝึกอบรมการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน และการทำถังหมักรักษ์โลก (Gr สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-11-24 22:47:52
? กรมการพัฒนาขุมชน เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-11-24 09:40:42
?? พช.ทับสะแก ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-11-23 22:53:08
พช.บางสะพาน ลงพื้นที่ตรวจแปลง"โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-23 16:24:46
พช.บางสะพาน ดำเนินการต่อสัญญายืมพัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-23 16:22:33
ติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-23 15:52:18
การแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-21 09:06:24
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก ตามแนวคิดผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัย ใส่ได้ทุกวัน (Daily Fashion) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-21 09:01:17
สพอ.กุยบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2022-11-17 12:16:48
พช.บางสะพาน ร่วมประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-17 08:57:11
กิจกรรมยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-15 09:04:38
? ประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านทุ่งตาแก้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-11-12 17:41:10
?การแข่งขันกีฬาเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอทับสะแก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-11-12 17:07:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-11 21:07:57
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-11-04 11:45:38
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2022-11-01 10:55:54