พช.บางสะพาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-12-09 11:22:06
พช.บางสะพาน ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรม "ฟ้าทลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-12-09 11:17:22
พช.บางสะพาน สำรวจผู้สมัครเข้าร่วม โคก หนอง นา โมเดล ปี 65  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-11-24 11:55:19
พช.บางสะพาน ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-11-24 11:53:18
พช.บางสะพาน ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา โมเดล"  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-11-24 11:39:58
พช.บางสะพาน ร่วมแรง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-11-24 11:33:34
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2021-11-08 10:19:47
พช.สามร้อยยอด สำรวจข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง บ้านหนองแก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-11-03 14:01:34
พช.สามร้อยยอด ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นา บ้านหนองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-11-01 10:16:59
พช.สามร้อยยอด ลุยน้ำสำรวจที่ดินเตรียมการขุดปรับพื้นที่ หลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-10-28 10:19:12