??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? ลงพื้นที่ติดตาม/#สนับสนุนกลุ่มสตรี จำนวน ๒ กลุ่ม #ท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-06 16:00:30
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? ติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-06 15:00:46
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? จัดกิจกรรม ✨“ 1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-06 09:30:59
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-01 13:30:10
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตลาดประชารัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-27 16:30:24
พช.กุยบุรี ร่วมกิจกรรมวันผู้นำ อช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2023-01-26 13:53:02
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? จัดกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี ภายใต้แนวคิด “รว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-26 08:30:25
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? จัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตลาดประชารัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-24 16:30:35
??พช.เมืองประจวบคีรีขันธ์?? ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน✨? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-20 09:00:42
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย 2023-01-19 15:28:50