? ? "พช.หัวหิน : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-05-29 15:48:57
ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-04-22 16:56:25
ติดตามและให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-04-22 16:26:43
ดำเนินการ Kick off ปฏิบัติการ Quick Win "90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-04-21 16:16:03
ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-04-16 16:12:12
ดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-26 11:20:09
ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-25 11:38:15
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมพัฒนาถ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-24 11:51:03
ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านของอำเภอสามร้อยยอด และคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-11 13:17:27
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบูรณาการแผนตำบล (กบต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2020-02-05 10:28:51