?? พช.ทับสะแก เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565?? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-10-05 13:39:56
?? พช.ทับสะแก เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ประจำเดือนตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-10-04 13:40:01
?? โครงการฝึกทักษะและพัฒนาการทำลายผ้ามัดย้อม โดยกลุ่มสตรีบ้านแสงอรุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-09-25 14:56:22
สพอ.กุยบุรี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมรับมอบเกียรต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรี 2022-09-22 16:36:25
สพอ.ทับสะแก เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก 2022-09-22 14:52:47
พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-09-22 12:44:31
พช.หัวหิน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน มอบทุนอุปการะเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-09-21 20:36:25
พช.หัวหิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2022-09-21 20:28:51
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-09-21 08:46:37
การติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2022-09-21 08:45:23