สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-22 22:06:39
พช.สามร้อยยอด พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-01-21 16:36:41
พช.สามร้อยยอด ขับเคลื่อนงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด 2021-01-21 16:35:46
สพอ.บางสะพาน ขับเคลื่อนงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 22:05:45
สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:59:26
สพอ.บางสะพาน สนับสนุนงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพื้นที่ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:55:01
สพอ.บางสะพาน เดินหน้าลุยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:50:11
สพอ.บางสะพาน สร้างความเข้มแข็งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯให้พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:44:38
สพอ.บางสะพาน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:39:41
สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสตรีที่เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนกอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน 2021-01-20 21:35:59