? ? ”พช.หัวหิน : ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน” ? ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-07-01 16:25:25
? ? "พช.หัวหิน : ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี” ? ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-26 12:39:03
? ? "พช.หัวหิน : นำ คณาจารย์ มทร.พระนคร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-26 12:37:12
? ? "พช.หัวหิน :ดำเนินกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-26 12:06:33
? ? "พช.หัวหิน : นำคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-26 12:02:27
? ? "พช.หัวหิน :ดำเนินกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-22 16:05:34
? ? "พช.หัวหิน :ทบทวนภารกิจและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-22 16:03:20
? ? "พช.หัวหิน :วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหัวหินปี 63” ? ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-22 16:02:13
? ? "พช.หัวหิน : ติดตามการดำเนินงาน ให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-22 15:59:37
? ? "พช.หัวหิน : ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการพัฒนาต่อยอดกระดาษเส้นใยสับปะรด” ? ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน 2020-06-12 13:21:54