พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-26 09:22:02
วมจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทย และมีการจัดประกวดกระทง พร้อมมอบเงินรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-26 09:20:17
ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-18 15:10:04
ประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-18 15:06:48
ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-16 15:23:04
ประชุม โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-16 15:19:10
โคก หนอง นา พายั่งยืน มีอะไรใน โคก หนอง นา โมเดล ?แปลงคุณรำพัน ประกอบธรรม ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-10 13:36:42
เปิดรับสมัคร รอบใหม่ !!! ครัวเรือนที่สนใจ พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 13:54:15
ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพนมทวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 09:29:32
จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 09:25:10
เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-10-27 10:50:58
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง 2021-10-18 11:29:54
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-10-04 14:06:36
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม "CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ 2021-09-29 09:44:19
"โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรต้านโควิด 2019" ณ เรือนจำชั่วคราวเขาเย็น สัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ 2021-09-26 15:10:02
คก หนอง นา โมเดล ยุทธศาสตร์ดีที่ยั่งยืน ? ?ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-09-22 21:53:03
?Learning by Doing โคก หนอง นา โมเดล? ?ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM โคก ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-09-21 19:03:27
?โคก หนอง นา พายั่งยืน? ?เห็ดนางฟ้า สู่ โคก หนอง นา? ?แปลงโคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-09-17 20:05:31
?โคก หนอง นา ป้าสมนึก? ?สองเดือนผ่านไป มีอะไรในโคก หนอง นา? ?แปลงโคก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-09-16 23:24:00
?โคก หนอง นา สวนป่า ลุงวี? ?จากผักตบที่ไร้ค่า สู่ปุ๋ยหมักที่โคกหนองนา? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-09-15 19:49:45