พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-26 09:22:02
วมจัดทำกระทงเพื่อส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทย และมีการจัดประกวดกระทง พร้อมมอบเงินรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-26 09:20:17
ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-18 15:10:04
ประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-18 15:06:48
ลงพื้นที่ติดตามเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-16 15:23:04
ประชุม โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-16 15:19:10
โคก หนอง นา พายั่งยืน มีอะไรใน โคก หนอง นา โมเดล ?แปลงคุณรำพัน ประกอบธรรม ตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-10 13:36:42
เปิดรับสมัคร รอบใหม่ !!! ครัวเรือนที่สนใจ พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 13:54:15
ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพนมทวน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 09:29:32
จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน (ผู้นำ อช.) และมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน 2021-11-05 09:25:10