จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-30 17:42:17
?ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบาย “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในพื้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี 2022-11-23 10:15:47
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-18 15:00:50
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-17 15:35:18
บ้านห่วงใยจากใจGLO สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-16 17:32:23
? สพอ.สังขละบุรี พร้อมตัวแทนคณะอนุฯ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงบอุดหนุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี 2022-11-16 15:48:46
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-15 15:00:08
?สำนักงาน ปปส. ภาค2 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ศึกษาดูงานหมู่บ้านกองทุนแม่ข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี 2022-11-14 10:23:40
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-10 16:26:52
ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีมอบเงินพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจา 2022-11-10 16:16:03