พช.ปทุมธานี "สพอ.คลองหลวงลงพื้นที่ติดตามการขุดแปลง "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-05-24 09:59:40
อำเภอเมืองปทุมธานีร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-05-23 14:00:18
()()()พช.ปทุมธานี "สพอ.หนองเสือ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา “ () สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ 2022-05-15 13:45:44
พช.สามโคก “ประชุม อกส.อ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-05-06 11:01:35
พช.เมืองปทุมธานี "ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านบางนางบุญ" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-05-03 17:04:47
พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-05-03 12:00:13
พช.สามโคก "ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานสตรี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-05-03 11:00:21
พช.สามโคก "ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานสตรี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-05-02 10:57:32
พช.สามโคก “ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-04-28 16:27:02
พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมชื่นชมคนเก่งรางวัลชนะเลิศ KM ระดับเขตตรวจฯ " สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-04-28 12:00:27
พช.เมืองปทุมธานี “ผู้ว่าฯ เมืองปทุมธานี มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ แก่น้องๆผู้ยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-04-28 12:00:13
สพอ.คลองหลวง“ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-04-27 09:41:43
สพอ.คลองหลวง“ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ โคก หนอง นา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-04-27 09:37:47
สพอ.คลองหลวง"ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-04-27 09:35:25
พช.สามโคก "เข้าร่วมประชามติจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-04-22 16:25:12
พช.สามโคก "มอบเงินทุนสนับสนุนอนาคตของชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-04-22 16:24:29
"สพอ.หนองเสือ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ 2022-04-21 20:17:51
"สพอ.หนองเสือ ดำเนินการจัดประชุมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ 2022-04-21 20:12:36
พช.หนองเสือ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเสือ 2022-04-19 19:48:37
พช.สามโคก "สร้างความผาสุขภายในองค์กร" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก 2022-04-18 16:22:53