พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางกะดี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-19 12:00:55
พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางขะแยง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-19 12:00:14
พช.คลองหลวง "มอบผลไม้" เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-01-18 14:04:26
พช.คลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2022-01-18 13:41:07
พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บ้านกระแชง" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-18 12:00:49
พช.เมืองปทุมธานี "เข้าร่วมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-18 12:00:44
พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.หลักหก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-18 12:00:39
พช.เมืองปทุมธานี ร่วมกับผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีไทย "รามัญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-17 12:00:59
พช.เมืองปทุมธานี "มอบน้ำส้มเกล็ดหิมะ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-17 12:00:55
พช.เมืองปทุมธานี "ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางปรอก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2022-01-17 12:00:32