"สพอ.คลองหลวง ประชุมการติดตามและสบับสนุนการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. และข้อมูลพื้นฐา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2021-07-30 11:17:33
พช.ปทุมธานี "สพอ.ลาดหลุมแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นยางนา เนื่องในวันเฉลิมพระช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว 2021-07-27 21:52:12
พช.คลองหลวง "สพอ.คลองหลวง ดำเนินการจัดหาและส่งมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและสมุนไพรต้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2021-07-21 12:05:46
พช.คลองหลวง "สพอ.คลองหลวง ดำเนินวางแผนในการจัดทำ จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2021-07-21 12:02:04
พช.เมืองปทุมธานี "ผนึกกำลัง บวร." สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2021-07-16 10:09:40
พช.ปทุมธานี "ศจพ.อ.ลาดหลุมแก้ว มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลในระบบ T สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว 2021-07-16 10:06:08
พช.ปทุมธานี "สพอ.ลาดหลุมแก้ว ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรค" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว 2021-07-16 10:03:40
พช.ปทุมธานี "ศจพ.อ.ลาดหลุมแก้ว มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลในระบบ T สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว 2021-07-16 10:01:31
พช.เมืองปทุมธานี ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี 2021-07-15 14:00:06
***4 ตัวช่วยพิชิตหนี้ค้างชำระสตรี*** สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง 2021-07-14 11:47:47