พช.นางรอง เข้าร่วมประชุมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-30 20:35:51
พช.นางรอง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-30 20:32:45
สพอ.ละหานทราย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย 2022-11-30 14:17:24
อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข โครงการ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง 2022-11-30 12:07:27
อ.คูเมือง-บุรีรัมย์ บำรุงสุข โครงการ โคก หนอง นา ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง 2022-11-30 11:55:40
พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในพื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-30 08:11:38
พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดหมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-29 20:58:30
พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านใต้พ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-29 20:56:37
พช.นางรอง ลงพื้นที่ประสานงานขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลนางรอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-29 20:55:18
พช.นางรอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านหนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-28 21:07:55
พช.นางรอง กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-28 21:06:28
พช.นางรอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-28 21:04:51
พช.นางรอง ร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2022-11-28 21:02:58
ร่วมปลูกพันธุ์พืชเศรษฐกิจ "มะพร้าวน้ำหอม"บริเวณเกษตรแปลงใหญ่ เรือนจำชั่วคราวบ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ 2022-11-28 16:35:36
2️⃣3️⃣บุรีรัมย์ - พช.กระสัง สตรีกระสังสวมใส่ผ้าไทยร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริของสม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง 2022-11-28 16:35:28
ต้อนรับนายโชคไชย สว่างรัตน์ นายอำเภอชำนิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ 2022-11-28 16:32:29
@พช.ชำนิ....จังหวัดบุรีรัมย์@ – ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ 2022-11-28 16:29:33
? @พช.ชำนิ...จังหวัดบุรีรัมย์ @ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหาความต้องก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ 2022-11-28 16:24:30
2️⃣2️⃣บุรีรัมย์ - พช.กระสัง พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่อำเภอกระสัง เพื่อต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง 2022-11-28 16:23:23
? @พช.ชำนิ...จังหวัดบุรีรัมย์ @ ติดตามสนับสนุน กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านตาเหล็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ 2022-11-28 16:21:43