กิจกรรม"การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:23:08
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ที่ 4 และกล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:21:53
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ ที่ผู้ขอยืมเงินโครงการแก้ไขปัญห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:19:26
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองกง ลงพื้นทีดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:17:08
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองกง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของครอบครัวพัฒนาตามโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:15:41
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองไทร ร่วมกับชาวบ้านหนองกราด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไทร ร่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:14:29
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล หนองไทร ประชุมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:13:15
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอนางรองร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:12:10
นายสมชิต ไชยชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:10:06
นายสมชิต ไชยชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-08-09 12:08:11