สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง 2020-06-02 09:01:26
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ 2020-06-01 16:31:34
อ.ละหานทราย ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเตรียมความพร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย 2020-06-01 15:00:36
อ.ละหานทราย มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย 2020-06-01 14:57:41
อ.ละหานทราย ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทำข้าวฮาง บ้านตาจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละหานทราย 2020-06-01 14:51:20
สพอ.โนนดินแดง สอนการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง 2020-06-01 08:50:55
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความมั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-05-30 16:40:48
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถนนหัก ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-05-30 16:38:57
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถนนหัก ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-05-30 16:37:21
พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบปลูกผัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง 2020-05-30 16:34:52