พช.นาหมื่น “จัดกิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตาม แนวทางพระราชดำรัสพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น 2022-12-02 22:29:08
พช.นาหมื่น “ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น 2022-12-02 22:09:12
พช.นาหมื่น “ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น 2022-12-02 21:46:43
พช.นาหมื่น “ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2565” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น 2022-12-02 21:38:32
พช.นาหมื่น “ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น 2022-12-02 21:29:19
@ พช.เมืองน่าน : ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน เนื่องในโอกาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2022-12-02 18:24:12
@ พช.เมืองน่าน : ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก และกิจกรรม Kick off ปฏิบัติก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2022-12-02 18:22:17
@ พช.เมืองน่าน : ร่วมมอบผ้าห่มกับหัวหน้าราชการตามโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวไทยเบฟเว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2022-12-02 18:20:22
@ พช.เมืองน่าน : ร่วมประชาสัมพันธ์วันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2022-12-02 16:56:02
@ พช.เมืองน่าน : ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน 2022-12-02 16:03:10