คัดเลือกคณะกรรมกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-07-02 15:24:45
มอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบระดับชุมชนและเชิดชูเกียรติตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-07-02 11:50:51
E-BOOK สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย 2020-06-29 20:32:22
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-06-26 14:23:18
นักศึกษาทุน กพ. ศึกษาดูงานตลาดประชารัฐวัดโตนด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี 2020-06-25 17:04:16
ร่วมกิจกรรมประกวดเกษตรดีเด่นและสถาบันเกษตรดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-06-25 14:30:52
@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย ให้การต้อนรับ นักเรียนทุน กพ. จำนวน 7 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย 2020-06-25 13:06:58
ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ณ บ้านปากคลองพระอุดม และบ้านคลองตรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด 2020-06-25 09:23:42
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวัดน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่ 2020-06-24 09:20:12
“เยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบปลูกผัก ตำบลศาลากลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย 2020-06-23 17:11:27