รับรอง กชช ตำบลห้วยน้ำหอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-10-14 14:43:57
รับรอง จปฐ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-10-14 14:42:16
ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ 2021-10-13 20:00:52
⛪สพอ.ชุมแสง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 2021-10-12 18:56:29
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3 แปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM หมู่ที่ 5 ตำบลโกรกพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2021-10-12 15:14:57
โครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-10-11 19:04:33
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตากฟ้า ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-10-09 18:03:23
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2021-10-09 16:25:53
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-10-08 20:01:39
นางสาวอุมาพร อรรถจุ่นพัฒนาการอำเภอตากฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตากฟ้า ลงพื้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-10-08 19:59:03
รับรอง จปฐ. สระแก้ว บ้านไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-10-08 12:59:23
ประชุมผู้นำ อช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-10-08 12:53:42
พัฒนาการอำเภอโกรกพระมอบผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนให้กับนายปรัตรวีร์ วิจบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2021-10-08 11:00:06
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-10-08 09:38:10
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ประชุมทีมพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-10-08 09:36:40
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-10-08 09:32:42
"ท่าตะโก So good" พอ.ท่าตะโก ร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-10-08 09:22:02
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เดือนตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง 2021-10-07 19:57:27
ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "เตี้ยนหมู่" วันที่ 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง 2021-10-07 19:45:50
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี ประชุมทีมงานพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี 2021-10-07 15:52:16