ทรงพระเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2020-07-04 08:54:57
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.นาขอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี 2020-07-03 20:40:13
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 สิบเอกวิสูตร ไกรวิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี 2020-07-03 20:34:53
@พช.ท่าตะโก ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2020-07-03 12:46:32
@พช.ท่าตะโก ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2020-07-03 12:34:53
@พช.ท่าตะโก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2020-07-03 12:26:56
การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2020-07-02 14:56:51
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2020-07-02 13:03:06
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ 2020-07-02 12:29:33
บูรณาการแผนระดับตำบล ตำบลวังข่อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี 2020-06-30 22:02:29