ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคำขอขุดบ่อเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของปฏิรูปที่ดินตามโครงการพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-04-09 18:55:15
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว 2021-04-09 18:32:19
ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว 2021-04-09 18:25:05
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-04-09 11:15:50
KBO ระดับจังหวัดเข้าเยี่ยมกลุ่มปูนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-04-09 08:30:54
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านปลูกผัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว 2021-04-09 08:29:36
ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-04-08 22:25:41
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-04-08 19:03:06
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง 2021-04-08 18:56:06
การติดตามงาน ของจังหวัดนครสรรค์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน 2021-04-08 17:35:36