?สพอ.ชุมแสง ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 2022-11-30 15:11:15
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ทำ Workshop "เหลียวหลัง แลหน้า พช.ท่าตะโก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2022-11-29 17:43:44
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ร่วมรับใบประเกียรติคุณเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2022-11-29 17:42:14
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2022-11-28 17:01:39
สพอ.บรรพตพิสัยร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:54:02
สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเครือข่าย "โคก หนอง นา บรรพตพิสัย" ณ หมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:51:39
สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเครือข่าย "โคก หนอง นา บรรพตพิสัย" ณ หมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:50:09
สพอ.บรรพตพิสัยตรวจติดตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:48:35
สพอ.บรรพตพิสัย ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอบรรพตพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:46:50
สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเครือข่าย "โคก หนอง นา บรรพตพิสัย" ณ หมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย 2022-11-28 09:45:37