⛪สพอ.ชุมแสง ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 2021-11-26 18:48:19
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พอ.พยุหะคีรี ร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี 2021-11-26 15:59:41
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า 2021-11-26 11:44:37
"เรื่องเล่า ชาวแม่เปิน" กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าว แปลงโคกหนองนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน 2021-11-26 10:58:08
จิตอาสาเก็บขยะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เปิน 2021-11-26 10:35:31
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ร่วมรับนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Faceboo สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-11-25 10:53:30
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการขับเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-11-25 10:50:57
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก เร่งเจรจาสอบถามข้อเท็จจริงการผ่อนชำระหนี้กองทุนพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-11-25 10:29:04
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศจพ อ.ท่าตะโก รับมอบนโยบายจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-11-25 10:15:58
"ท่าตะโก So good" พช.ท่าตะโก ประชุมทีมเพื่อเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการ ศจพ อ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก 2021-11-25 10:13:49