พช.นบพิตำ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-05-24 22:59:22
ท่าศาลาTEAM : กำกับ ติดตาม ดูแล ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-24 22:22:56
ท่าศาลาTEAM : ขับเคลื่อนโครงการ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-24 22:20:59
ท่าศาลา TEAM : ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการนำ Big สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-24 21:22:15
พช.ท่าศาลา ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลกลาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-24 21:21:13
พช.อ.หัวไทร ขับเคลื่อนงาน Big Data และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-05-24 18:28:21
พช.หัวไทร ประชุมเตรียมความพร้อมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-05-24 18:23:59
พ.ช. พรหมคีรีรับการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี 2022-05-24 16:19:23
อำเภอสิชลขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิชล 2022-05-24 10:48:41
พช.อ.หัวไทร ขับเคลื่อนงาน Big Data และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการ "Click ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-05-23 16:55:19
พช.อ.หัวไทร ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-05-23 16:45:23
พช.อ.ปากพนัง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2022-05-23 16:30:01
พช.อ.ปากพนัง ส่งมอบผีเสื้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2022-05-23 16:12:35
พช.ท่าศาลา ติดตามศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า การปลูกผัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-23 10:41:36
เปิดเมืองรับการท่องเที่ยว หลังวิกฤตโควิด 19 คลี่คลาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2022-05-22 09:16:39
พช.ทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-05-21 20:41:46
พช.ทุ่งสง ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-05-21 20:39:24
พช.ทุ่งสง สนับสนุนการตรวจสอบภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-05-21 20:36:34
พช.ทุ่งสง สนับสนุนการตรวจสอบภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-05-21 20:33:11
พช.ทุ่งสง ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-05-21 20:27:46