พช.ทุ่งสง สืบสานศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 10:13:48
"พช.ทุ่งสง (@) เอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 10:12:13
"พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แปลงโคกหนองนาการดำเนินงานโครงการ “โ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 10:02:56
"พช.ทุ่งสง สร้างการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคกหนองโมเดล ด้วยการเอามื้อสามัคคี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 09:59:54
"พช.ทุ่งสง เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 09:57:01
อธิบดี พช. เยี่ยมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเมืองคอน ชูแกนนำคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 09:48:53
พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง “ดำเนินการขับเคลื่อนงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2021-10-15 09:39:54
? สพอ.ชะอวด ประชุมสำนักงานประจำเดือน ตุลาคม เพื่อวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2021-10-14 20:07:20
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของ สพอ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา 2021-10-14 18:32:11
พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-10-14 15:25:52
พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญ​ถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-10-14 11:38:19
พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ ''​เราทำความ​ ดี​ ด้วยหัวใจ'' สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-10-13 13:44:34
พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-10-12 15:22:17
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-10-12 15:19:50
ตรวจรับพัสดุโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง 2021-10-12 14:36:34
โครงการ ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิชล 2021-10-04 16:27:39
พช.พรหมคีรี จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี 2021-10-01 13:47:59
สพอ.ท่าศาลา ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 15:23:38
พช.ท่าศาลา​ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 09:33:08
พอ.ท่าศาลา พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 09:26:09