สพอ.ท่าศาลา ลงพื้นที่จัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 15:23:38
พช.ท่าศาลา​ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 09:33:08
พอ.ท่าศาลา พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลา 2021-09-22 09:26:09
พช.อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-16 15:21:53
กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2021-09-15 20:46:51
โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนต่างๆ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2021-09-15 20:40:16
พช.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รับการติดตามการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-15 14:06:55
พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-09-14 23:22:38
พช.เชียรใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2021-09-14 21:04:19
อำเภอทุ่งใหญ่ ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ 2021-09-13 09:19:36