พช.นบพิตำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดคงคาวดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-07-06 23:19:26
เยี่ยมเยียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านพิตำ ตำบลกรุงชิง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-07-06 22:15:25
พช.ถ้ำพรรณรา ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา 2022-07-06 00:09:04
พช.ถ้ำพรรณรา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี เข้าใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา 2022-07-06 00:07:06
พช.ถ้ำพรรณรา ร่วมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา 2022-07-06 00:04:31
ประชาสัมพันธ์การใช้ CDD พกพา และคลิกชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ 2022-07-05 21:36:57
พช.หัวไทร ขับเคลื่อนขจัดความยากจน…คนหัวไทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-07-05 18:04:50
พช.หัวไทร ประชุมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 2022-07-05 17:31:14
สพอ.จุฬาภรณ์ ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่รูปแบบโค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2022-07-05 15:27:27
พช.จุฬาภรณ์ "ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2022-07-05 15:00:32