พช.ชะอวด เยี่ยมให้กำลังผู้ประกอบการสินค้า OTOP และสมาชิกกลุ่มทอผ้าตรอกแค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอวด 2022-12-02 11:00:39
พช.ฉวาง ขับเคลื่อนงานแก้จน "คนฉวางไม่ทิ้งกัน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง 2022-12-01 23:13:35
พช.ฉวาง ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง 2022-12-01 23:10:44
พช.จุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่า 1000 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ 2022-12-01 16:09:30
สพอ . พรหมคีรี ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา​กองทุน​แม่ของ​แผ่นดิน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี 2022-12-01 09:51:14
พช.ฉวาง เข้าร่วมอบรมตามโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นัก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง 2022-12-01 06:18:59
พช.เชียรใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าบ้านเนินธัมมัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ 2022-11-29 16:05:46
อำเภอทุ่งสง : เดินหน้ารณรงค์“โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-11-25 17:35:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง : ร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-11-25 17:33:33
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง : ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง 2022-11-25 17:31:18