อำเภอบ้านเหลื่อม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมโครงการ "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม 2021-09-16 16:17:55
สพอ.ครบุรี ร่วมกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-16 14:25:38
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยาง 2021-09-16 14:23:55
สพอ.ครบุรี ดำเนินกิจกรรม "ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-16 13:24:10
อ.สีดา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2021-09-16 11:56:30
✨ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ 2021-09-15 22:15:43
สพอ.พระทองคำจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ 2021-09-15 15:33:54
สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุม "คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ อำเภอครบุรี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2021-09-15 13:36:21
สพอ.พระทองคำ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นในงานมหกร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำ 2021-09-15 12:03:43
สพอ.สูงเนินส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเนิน 2021-09-14 17:55:31