"พช.ปักธงชัย ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย 2022-01-20 04:39:09
สพอ.บ้านเหลื่อม ส่งเสริมความรู้การจัดทำและทบทวนแผนชุมชนตำบลช่อระกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเหลื่อม 2022-01-19 22:23:54
อำเภอปักธงชัย ให้การต้อนรับ ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย 2022-01-19 21:24:40
พช.พิมาย ขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนกุ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2022-01-19 21:16:51
"พช.ปักธงชัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย 2022-01-19 21:03:55
อ.สีดา ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2022-01-19 16:18:21
อ.สีดา มอบขนมปังแก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2022-01-19 15:10:53
อ.สีดา มอบขนมให้แก่เด็กพิเศษ คณะครู ผู้ปกครอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2022-01-19 15:01:00
อ.สีดา มอบกระเช้าปีใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา 2022-01-19 14:54:47
สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี 2022-01-19 14:22:26