พช.ขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ 2022-12-05 14:58:01
สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย ✏️ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2022-12-05 13:18:40
พช.พิมาย ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย 2022-12-05 13:11:09
พช.หนองบุญมาก ร่วมกิจกรรม Kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food fro สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-12-03 19:26:30
พช.หนองบุญมาก KICK OFF ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-12-03 19:09:42
พช.โนนแดง ร่วม Kick off โครงการ Korat Care U สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง 2022-12-02 22:11:42
พช.โนนแดง ร่วมต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ดำเนินกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง 2022-12-02 21:59:57
พช.โนนแดง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง 2022-12-02 21:40:27
พช.หนองบุญมาก ร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-12-02 14:38:53
พช.หนองบุญมาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก 2022-12-02 14:27:32