"พช.ขามทะเลสอ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ 2020-11-23 21:54:26
พช.โคราช จัดเวทีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและจัดทำแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช 2020-11-23 18:08:22
ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ชิม ช๊อป ใช้ ของดีจักราช @ธ.ก.ส.จักราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช 2020-11-23 18:04:01
คลิปไลฟ์รายการเศรษฐกิจพอเพียง สพอ.ประทาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย 2020-11-23 13:38:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง 2020-11-20 10:09:02
พิธีมอบโคตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง 2020-11-19 13:11:18
ติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง 2020-11-19 13:07:16
ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าววิสาหกิจนาแปลงใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง 2020-11-19 13:03:34
พช.ด่านขุนทด ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ นำสุดยอดของดีสินค้าOTOP มา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด 2020-11-18 22:27:58
พช.ด่านขุนทด ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านขุนทด 2020-11-18 22:22:04