สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนทประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้รูปแบบโคกหนองนา หมู่บ้านเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2022-09-30 13:09:28
ร่วมสนับสนุนและเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานเรือไฟอำเภอเมืองนครพนม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2022-09-30 13:06:39
พช. นาแก ร่วมต้อนรับคณะวุฒิสภาตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2022-09-27 14:50:13
อำเภอนาแก บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนมิติด้านความเป็นอยู่ พื้นที่ตำบลหนองบ่อ อำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2022-09-27 14:42:04
พช.ปลาปาก มุ่งขับเคลื่อน Plapak Sedz City ( Phase 1) สู่เป้าหมายการสร้างความมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2022-09-27 09:30:53
พช.โพนสวรรค์ - มอบวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 จำนวน 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2022-09-25 07:22:42
อำเภอโพนสวรรค์ - อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและแลกเงินขวัญถุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2022-09-23 19:29:47
อำเภอโพนสวรรค์ - อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและแลกเงินขวัญถุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2022-09-23 18:30:45
พช. บ้านแพง เยี่ยมให้กำลังใจเรือไฟอำเภอบ้านแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2022-09-23 15:50:03
พช.นาแก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาแก ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2022-09-23 14:40:35