อำเภอปลาปากเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2022-06-25 15:00:52
นครพนม รับการประเมินหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2022-06-25 09:43:22
พช.บ้านแพง ดำเนินการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2022-06-24 16:02:31
ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ พช.ปลาปาก ลงพื้นที่ปฏิบัติการ “เคาะประตู ดูแลปัญหา พ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2022-06-24 13:30:55
พช.โพนสวรรค์ -ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2022-06-24 13:16:50
พช.นาแก จัดทำสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก 2022-06-24 09:40:59
พช.ปลาปาก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” แพลตฟอร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2022-06-24 08:30:09
พช.ปลาปาก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2022-06-24 08:30:04
พช.บ้านแพง สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง 2022-06-23 16:38:37
พช.โพนสวรรค์ - สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2022-06-23 15:47:06