ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการโครงการโคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าอุเทน 2020-11-23 22:12:41
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2020-11-23 16:56:57
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2020-11-23 14:13:10
?พช.ศรีสงคราม นำเสนอแผนการจำหน่ายสินค้า OTOP/สินค้ากลุ่มสตรี/กลุ่มสัมมาชีพชุมชน/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2020-11-23 13:30:47
❄️พช.ศรีสงคราม ประสานความร่วมมือ อบต.บ้านเอื้องลำเลียงผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2020-11-23 11:26:57
สรุปจำนวนผู้รับสมัคร ลูกจ้างฯ โคกหนองนา โมลเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง 2020-11-23 11:21:55
?พช.ศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก “คนดีศรีสงคราม”? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม 2020-11-23 10:44:02
?พช.นาทม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่วิถีชีวิตและพานบายศรีงานบวงสรวงองค์เสด็จ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม 2020-11-20 22:48:36
?พช.นาทม จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานบวงสรวงองค์เสด็จพ่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม 2020-11-19 22:42:34
พช. ร่วมกับ ธกส. ประชุมชี้แจ้ง การทำแผนชุมชนบ้านฮอองไฮ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังยาง 2020-11-19 21:08:24