พช.ธาตุพนม ประสานงานการดำเนินงานโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-03-09 16:56:32
พช.ธาตุพนม ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านยางคำ ลายผ้าพระราชทาน "ผ้าม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-03-09 16:54:45
@นครพนม : รวมใจไทโพนสวรรค์ วันที่ 9 มีนาคม 2564 'พช.โพนสวรรค์' มอบหมาย นพต. ปรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์ 2021-03-09 13:19:33
? พช.ปลาปาก – เตรียมพื้นที่แปลงต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model fo สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-03-08 08:30:08
พช.ธาตุพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม 2021-03-05 17:18:30
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2021-03-05 09:07:13
?พช.เมืองนครพนม ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2021-03-05 09:02:32
? “พช.ปลาปาก – ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เดือนมีนาคม 2564” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก 2021-03-05 09:00:08
?พช.เมืองนครพนม ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2021-03-05 08:59:36
?พช.เมืองนครพนม ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม 2021-03-05 08:56:54