เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ เอาตัวรอดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน 2022-08-03 11:23:48
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน 2022-08-03 11:08:57
โคก หนอง นา มาหาสนุก ผลผลิตจากความใส่ใจ ของครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล อำเภอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน 2022-08-03 10:34:03
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน 2022-08-03 09:55:26
กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ร่วมแรง รวมพล ผลึกกำลัง สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน 2022-08-03 09:47:38
??กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม(โครงการขยายการผลิตและสร้างงาน)อำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-25 21:25:19
สพอ.นครปฐม“ร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-20 21:00:06
✨รับมอบถุงยังชีพเพื่อส่งต่อให้ครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-09 22:48:31
✨คณะลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-09 22:21:14
มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวสิรินธรเบอร์ ๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-09 22:18:26
ประชุมเตรียมประกวดสารสนเทศระดับเขตตรวจ ตำบลตาก้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-04 21:36:52
ผ้าไทยใส่ที่ใหนก็สนุก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-02 18:35:52
✨ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-07-02 18:05:19
ร่วม Vote สินค้า OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-27 21:24:21
คณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ศึกษาดูงานแปลงโคก หนอง นา เอื้อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-27 21:17:30
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-27 20:57:30
✨ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมสำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-27 20:48:23
✨ประชุมชี้แจงพร้อมลงพื้นที่สำรวจให้การช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP และระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-23 20:25:04
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมกิจกรรมจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-22 20:16:15
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐมร่วมประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ” CDD สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม 2022-06-22 20:13:02