การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนา 2023-01-17 14:10:10
พช.องครักษ์ จัดประชุมทีมสหวิชาชีพตำบล ลุยแก้จนในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-22 10:41:23
พช.องครักษ์ ร่วมกับจังหวัด ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-02 16:07:52
พช.องครักษ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-02 16:02:19
พช.องครักษ์ เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-01 10:47:02
พช.องครักษ์ ดำเนินการประชุม กพสอ. ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-01 10:42:45
พช.องครักษ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ปี 66 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-12-01 10:38:12
พอ.องครักษ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายภายในพื้นที่องครักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-11-28 10:46:03
พอ.องครักษ์ เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประกวด KM Challenge ระดับเขตตรวจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-04 16:03:37
พช.องครักษ์ ร่วมมือภาคีเครือข่ายรวมใจช่วยครัวเรือนยากจนเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ 2022-07-04 15:56:26