พช.วังเจ้า : ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-19 09:12:13
พช.วังเจ้า : ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-11 18:43:50
พช.วังเจ้า : ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-08 16:15:59
พช.วังเจ้า : มอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-08 16:02:42
พช.วังเจ้า : ดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-08 15:59:34
พช.วังเจ้า : ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-06 11:22:17
พช.วังเจ้า : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-06 11:20:31
พช.วังเจ้า : ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-06 11:18:22
สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-06 11:15:05
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า 2021-10-06 11:13:38