อำเภอเมืองตราด ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-11-24 21:48:34
สพอ.เมืองตราด ส่งมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ให้แก่กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ แล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-11-24 21:43:05
สพอ.เมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจรับแปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-11-24 21:40:00
สพอ.เมืองตราด ประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาชุมชน และจัดทำแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-11-24 21:37:46
พช.ตราด ดำเนินการเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-11-24 20:03:39
?โคก หนอง นา ปี 65 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง 2021-11-19 21:00:17
”จปฐ. สพอ.เมืองตราด 100% “ จัดเวทีนำเสนอข้อมูล และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-10-12 10:37:03
พช.ตราด ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-09-08 14:24:25
?‍?ขุด เรา ขุด ให้พร้อม?‍? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง ตรวจรับงานจ้างโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะช้าง 2021-09-06 19:09:03
"เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา พช. แปลงแรกของอำเภอเมืองตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-08-27 09:13:44