ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามการขจัดปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่อำเภอค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2022-05-06 21:45:58
อำเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่แก้จนอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2022-05-05 23:13:50
สพอ.คลองใหญ่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2022-04-29 22:20:31
สพอ.คลองใหญ่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2022-04-28 22:17:06
?สพอ. เกาะกูด ร่วมประชุม​​คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะกูด ครั้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด 2022-04-28 20:19:16
?️อำเภอเกาะกูด?️  เดินหน้าลุย.. "แก้จนคนเกาะกูด"  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด 2022-04-28 20:14:00
อำเภอคลองใหญ่ลุยแก้จนอย่างต่อเนื่อง..... สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2022-04-27 22:11:39
สพอ.เกาะกูด ร่วมดำเนินการโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ และต่อยอดการทำผ้ามัดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด 2022-04-26 22:21:22
  สพอ.เกาะกูด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด 2022-04-25 17:15:22
?️อำเภอเกาะกูด?️  เดินหน้าลุย.. "แก้จนคนเกาะกูด"  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะกูด 2022-04-22 22:12:29