อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-03-10 15:14:57
อำเภอคลองใหญ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-03-09 14:19:26
อำเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-03-09 14:04:30
กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-03-03 15:48:17
Kick Off ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-02-23 18:08:25
ตราด Kick Off ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-02-15 11:38:05
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2021-01-22 17:09:37
โครงการมหกรรมผลงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมืองตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราด 2021-01-07 11:09:13
ประชุมอาสาสมัคร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคลองใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2020-11-11 15:44:17
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ 2020-11-09 09:31:45