คณะติดตามและประเมินผล ทีมที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง 2021-09-22 09:04:26
อำเภอปะเหลียนจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน 2021-09-21 19:45:31
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน 2021-09-21 19:39:31
อำเภอเมืองตรัง คณะติดตามและประเมินผล ทีมที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ "โคก ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง 2021-09-20 09:36:57
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียนร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน 2021-09-17 22:08:42
สพอ.สิเกา มอบต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิเกา 2021-09-13 09:03:40
พช.เมืองตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง 2021-09-10 12:06:56
พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง มอบของขวัญแสดงความยินดี และห่วงใยแก่บุคลากรในสำนักงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง 2021-09-10 12:02:54
อำเภอปะเหลียนเข้ารับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน 2021-09-10 11:11:39
สพอ.นาโยง จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง 2021-09-08 09:57:10