พช.เมืองเชียงใหม่ : เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-12-02 15:09:54
พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือพัฒนาผลิตภัณฑ์​ OTOP​ ชุม​ชนวัดศรีสุพรรณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-12-02 14:40:06
??“สพอ.แม่แจ่ม จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-12-02 12:10:22
?อำเภอแม่ริม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-12-01 21:50:35
พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2022-12-01 16:25:06
พช.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2022-12-01 16:01:18
พช.แม่ออน ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยว “ชงชา ชิมกาแฟ แลดอกเอื้องดิน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน 2022-12-01 08:53:06
?พช.แม่ริม : ร่วมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-30 19:29:06
?พช.แม่ริม : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม เพื่อติดตามแผนงานและแผนการใช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-30 19:24:03
OTOP เมืองเชียงใหม่ ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก ปีใหม่ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-11-29 15:17:32
พช.ไชยปราการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-11-28 15:45:32
?ศจพ.อ.แม่ริม : พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-28 15:23:54
พช.แม่แจ่ม​ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​การพัฒนาคุณภาพ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-28 10:08:05
?พช.แม่ริม : ร่วมงาน "ศิลปิน OTOP สัญจร ครั้งที่ 3” (ข่าวที่ 23-11-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 19:59:43
?พช.แม่ริม : ร่วมงานเปิดข่วงวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวที่ 22-11-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 19:57:05
?พช.แม่ริม : ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (ข่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 08:28:00
พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง 2022-11-25 15:50:07
"จานรักษ์โลก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-25 11:13:40
"โคก หนอง นา ท่องเที่ยวชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-25 11:12:03
พช.ไชยปราการร่วมออกหน่วยบริการอำเภอไชยปราการยิ้มเคลื่อนที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-11-24 16:20:36