อำเภอดอยเต่า จ้ดประชุมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า 2020-07-11 13:59:10
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2020-07-10 09:55:03
พช.แม่วาง ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง 2020-07-09 14:19:50
การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง 2020-07-09 14:01:11
อำเภอเชียงดาวเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น​ ระดับจังหวัด ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว 2020-07-09 11:18:03
** พช.แม่อาย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.พร้อมเจ้าหน้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย 2020-07-08 19:10:30
พช.หางดง ร่วมกิจกรรมปลูกอะโวคาโด ต้นไม้ของพ่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง 2020-07-08 13:24:33
พช. หางดง จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง 2020-07-08 13:22:12
พช.หางดง ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง 2020-07-08 13:19:43
กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (โคก หนองนา โมเดล) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2020-07-03 16:31:10