OTOP เมืองเชียงใหม่ ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก ปีใหม่ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2022-11-29 15:17:32
พช.ไชยปราการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ 2022-11-28 15:45:32
?ศจพ.อ.แม่ริม : พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-28 15:23:54
พช.แม่แจ่ม​ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​การพัฒนาคุณภาพ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-28 10:08:05
?พช.แม่ริม : ร่วมงาน "ศิลปิน OTOP สัญจร ครั้งที่ 3” (ข่าวที่ 23-11-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 19:59:43
?พช.แม่ริม : ร่วมงานเปิดข่วงวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวที่ 22-11-65) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 19:57:05
?พช.แม่ริม : ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 (ข่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-11-26 08:28:00
พช.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง 2022-11-25 15:50:07
"จานรักษ์โลก" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-25 11:13:40
"โคก หนอง นา ท่องเที่ยวชุมชน" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม 2022-11-25 11:12:03