?พช.แม่ริม : ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-06-24 22:29:47
พช.แม่ริม : ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-06-24 22:15:33
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2022-06-24 13:44:46
อำเภอสะเมิงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง 2022-06-24 11:50:57
?พช.แม่ริม : ร่วมกับทีม Women Fund Mobile Service ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-06-23 21:41:16
?พช.แม่ริม : เตรียมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (ข่าวท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม 2022-06-23 21:25:09
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-06-23 20:35:24
ศจพ.อ.เวียงแหง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป้าหมาย ในการขจัดความย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง 2022-06-23 13:42:32
พช.สะเมิง ร่วมกับคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประชุมติดตามงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง 2022-06-22 16:57:31
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย 2022-06-22 16:54:09