รวมพลจัดพิธีส่งมอบบ้าน “เชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 5” ส่งมอบความส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-30 20:34:16
ฤกษ์ดี พช.เชียงราย “อิงสู่โขง” มอบบ้าน “เชียงราย สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม” ปีท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ 2022-09-30 14:32:51
ร่วมใจ​ระดมสมอง​ พร้อมขับเคลื่อน​งาน​พัฒนา​ชุมชน​ ปี​ 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-30 12:53:05
ก้าวใหม่ : ฝีมือสร้างคุณค่า ผ้าปักม้งส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ 2022-09-28 20:12:57
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ สมาชิกกู้เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-09-28 16:43:26
ร่วมการประชุม สรุปโครงการสร้างต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่นำร่องจัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-28 13:16:22
พช.แม่ลาว ร่วมการประชุมคณะทำงาน "โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์" ระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว 2022-09-28 13:06:57
สพอ.ดอยหลวง ติดตาม สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง 2022-09-28 11:54:11
สพอ.ดอยหลวง ร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหลวง 2022-09-28 11:14:27
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ สมาชิกกู้เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-09-27 15:47:09
พช.ป่าแดด ร่วมส่งเสริม สนับสนุน โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง นำสู่ความยั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด 2022-09-26 22:14:36
พช.ป่าแดด ร่วมส่งเสริม สนับสนุน โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง นำสู่ความยั่งย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด 2022-09-26 22:10:14
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน ให้กำลังใจ สมาชิกกู้เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2022-09-26 16:49:58
พช.เมืองเชียงรายร่วมกิจกรรม LIVE ACTION ของกระทรวงมหาดไทย ในงาน SX Expo 2022 ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย 2022-09-26 16:18:38
พช.เมืองเชียงราย Kickoff เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ@ดอยฮาง สานต่อนโยบายกระทรวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย 2022-09-26 10:16:18
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-23 19:30:05
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-23 19:26:51
รวมพลังผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน “เหลียวหลัง แลหน้า” ต่อยอดงานพัฒนา ปี 66 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-23 19:23:30
เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-23 19:19:56
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน 2022-09-23 19:18:43