สพอ.เวียงชัย>>ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย 2021-10-23 20:20:11
สพอ.เวียงชัย>>ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย 2021-10-23 20:00:28
สพอ.แม่สรวย >> ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย 2021-10-23 14:39:42
สพอ.แม่สรวย >> สนับสนุนติดตามกลุ่มอาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย 2021-10-21 18:49:09
สพอ.ขุนตาล>> ดำเนินการสนับสนุนการให้สัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-10-21 16:36:00
สพอ.แม่จัน>>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสว่าง ต๊ะต้องใจ ครัวเรือนเป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน 2021-10-21 16:26:21
สพอ.แม่จัน>>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายบัณฑิตย์ จันทาพูน ครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน 2021-10-21 16:23:23
สพอ.ขุนตาล>> ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-10-21 16:20:58
สพอ.เวียงชัย>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสมยศ กันทะชัย ครัวเรือนเป้าหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย 2021-10-21 14:04:30
สพอ.เวียงชัย>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายโกวิท ศรียอด ครัวเรือนเป้าหมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย 2021-10-21 14:03:16