สพอ.แม่จัน >>> ลงติดตามขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการแปลงพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน 2021-03-09 16:29:02
สพอ.แม่ลาว ประชุมทีมงานฯ และลงนามบันทึกข้อตกลง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว 2021-03-09 16:18:29
สพอ.แม่จัน >>> ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน เพื่อวางแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน 2021-03-09 15:39:16
@เชียงแสน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน 2021-03-09 15:15:31
?พัฒนาการอำเภอเวียงแก่น และทีมงานประชุมปรึกษาการคัดเลือกแปลนโครงการโคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น 2021-03-09 13:41:35
การติดตามการดำเนินงานและชี้แจงรายละเอียดมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-03-09 12:57:04
อบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-03-09 12:41:51
ประชุมพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนตาล 2021-03-09 12:41:36
ประชุมประจำเดือนมีนาคม และ การรับโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)จากสำนักงานสถิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย 2021-03-09 10:50:06
สพอ.เวียงชัย>>โครงการสร้างศักยภาพผู้นำสู่การทำงานเป็นทีมตำบลเวียงเหนือ ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย 2021-03-09 01:06:20