สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ ดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ 2020-05-28 17:08:26
ประชุมคณะอนุกรรมการฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 18:21:34
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ บ้านไสใหญ่ หมู่ 4 ต.ทุ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 18:11:54
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำนันตำบลทุ่งหลวง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 17:55:03
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำนันตำบลสวนแตง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 17:33:52
มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย จำนวน 109 ครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 16:40:26
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนภาคปฏิบัติ 4 หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 16:22:03
โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 4 หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 16:03:45
ประชุมคณะอนุกรรมการฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 15:48:55
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2020-05-27 15:30:40