การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-06-15 13:41:37
ผ้าไทย ใส่ให้สนุก # พัฒนาการอำเภอปะทิว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-06-13 14:22:30
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ลงพื้นพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-06-13 14:19:31
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม สวมใส่ผ้าไทย เพื่อสร้างแรงจูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-06-13 14:16:25
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดเอามื้อสามัคคี โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2021-06-12 12:23:27
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-06-12 10:30:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2021-06-11 11:46:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2021-06-11 11:45:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2021-06-11 11:43:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแม 2021-06-11 11:39:50