สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก 2021-09-23 16:19:40
สพอ.สวี ลงพื้นที่ชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2021-09-17 10:50:37
ครูพาทำ "การทำปุ๋ยหมักขี้วัว (แบบน้ำ)" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2021-09-17 10:46:41
สพอ.สวี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2021-09-17 10:40:24
สพอ.สวี ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2021-09-17 10:31:19
โครงการอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมข้าวเหลืองปะทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-09-15 15:00:23
กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-09-15 13:46:34
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว โดยนางสาวรัชนี นาคทัด ตำแหน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-09-15 13:43:47
สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย #กองทุนสตรีใส่ผ้าไทย #คณะทำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-09-15 13:41:34
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมศูนย์แบ่งปันตำบล จังหวัดชุมพร เฉลิมพระเก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-09-15 13:37:51