พช.ชุมพร คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-06-23 15:02:02
พันธุ์หงเปาซือและเฟิ่นหงมี่ เปลือกสีเขียว เนื้อชมพู กิ่งพันธ์ละ 150 บาท เนื้อท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-06-23 14:53:39
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลสะพลี ติดต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-06-23 14:50:53
Click Click สะดวก เข้าถึงง่าย แอพเดียวจบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-06-23 14:45:48
20/06/65 ช่วงบ่าย 14.00 น.พัฒนากรตำบลสะพลี และนายสมคิด ทองรักษา ประธานศูนย์เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-06-23 14:42:44
สพอ.สวี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุข สงบ ร่มเย็นต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2022-06-23 10:36:17
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2022-06-23 10:30:52
สพอ.สวี ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2022-06-23 10:20:59
กฏหมายน่ารู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอน การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2022-06-23 10:13:10
กฏหมายน่ารู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอน หนังสือบอกกล่าวทวงถาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี 2022-06-23 10:11:14