วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว รับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-21 12:48:54
วันที่่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว โดยพัฒนากรประจำตำบลสะพลี รั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-21 11:15:37
วันที่ 20 มกราคม 2564 พัฒนากรตำบลสะพลีพร้อมผู้นำ อช. ตำบลสะพลี ได้ตรวจเยี่ยม กา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-21 10:15:27
กิจกรรมทำสื่อประชาสัมพันธ์ ร้านค้า OTOP ตำบลสะพลี ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ร้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-21 10:11:22
ขอเชิญคะเดือนมกราคม ผ้าไทยสีสดใส เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยในทุกช่วงเดือน ทั้ง 12 เดือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-21 10:06:28
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน เยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มสตรีร้านค้าขายของชำในชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2021-01-19 13:43:28
กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ในวันจันทร์ ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-19 10:58:19
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว ร่วมรับฟังการประชุมชี้แ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-15 14:02:12
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน 2021-01-14 16:36:28
วันที่ 13 มกราคม2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิวเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2021-01-13 12:59:02