วันที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวนิกษ์นิศา ทิพย์เสพ (ตำแหน่งผู้นำอช. สิงห์ทอง ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-09-30 15:27:07
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-09-30 15:23:34
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุดร แสงศิลป์ ปราชญ์ศูนย์เรียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-09-30 15:19:35
คณะ"มหาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมประเมิน และร่วมปล่อยลูกปูม้าวัยออ่นคืนสู่ธรรมชาติบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-09-30 15:15:52
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนงวัตนธรรม วันที 29 สค.-2 กย. 65 ศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว 2022-09-30 15:10:49
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโกร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก 2022-09-27 14:14:12
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติมตามการดำนเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ 2022-09-26 15:50:04
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติมตามการดำนเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ 2022-09-26 15:35:04
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก 2022-09-21 14:54:30
สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพะโต๊ะ 2022-09-16 15:55:51