? สพอ.บ้านเขว้า ⏰ 22 ตุลาคม 2563 ? นางกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-22 19:06:36
พิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ หมู่ 1 บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-22 19:05:47
? สพอ.บ้านเขว้า ⏰ 21 ตุลาคม 2563 ? นางกันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา พัฒนาการอำเภอบ้านเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-21 19:03:12
ดำเนินการจัดการประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ และในการนี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-21 19:00:09
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่ 2020-10-21 11:44:07
? สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 21 ตุลาคม 2563 ? นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2020-10-21 11:01:39
? สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 20 ตุลาคม 2563 ? นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2020-10-21 10:59:18
ติดตามสนับสนุน ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบ้านเขว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-20 19:01:07
? สพอ.เกษตรสมบูรณ์ ⏰ 20 ตุลาคม 2563 ? นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2020-10-20 15:50:31
ดำเนินการสนับสนุน ประชุมซักซ่อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์จัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า 2020-10-19 17:34:40