มอบถุงยังชีพตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-12-03 14:03:20
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ คณะกรรมการบริหารงานอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-12-03 12:28:26
พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ และเครือข่ายโคกหนองนา ร่วมเอามื้อสามัคคี เพื่อเก็่ยวข้าวใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ 2021-11-30 13:29:34
ลงพื้นที่บ้านหัวตะพานหมู่ 14 ตำบลแพรกศรีราชา นำสิ่งของจำเป็น (ถุงยังชีพ) ของสหกร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี 2021-11-24 11:25:05
รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมใน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์ 2021-11-23 15:17:49
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคารวมพลังสวมใส่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ "ผ้า ไทย ใส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-11-22 14:32:15
ลงพื้นที่ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 22 ในพื้นที่ตำบลบ่อแร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ 2021-11-19 10:15:22
อำเภอหันคา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา รับสมัครผู้เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตตา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-11-17 15:39:45
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 วั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-11-15 14:39:53
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เสริมสร้างพลังชุมชน สู่เศรษฐกิจฐาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา 2021-11-15 14:34:18