กิจกรรมจิตอาสา ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2022-08-09 20:32:18
สพอ.สัตหีบ​ รับมอบ​ถุง​ยังชีพ​จาก​ผู้บริหาร​หมู่บ้าน​นาวี​เฮ้าส์ เพื่อนำไปมอบให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-08-09 18:21:45
พช. บ้านบึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2022-08-09 15:54:56
ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2022-08-09 12:19:37
การรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-08 16:39:39
กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-08 16:36:27
บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2022-08-08 14:23:22
การรับรองข้อมูลจปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-08 11:53:40
ส​พอ.สัตหีบ​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​กลุ่ม​ออมทรัพย์​เพื่อ​การผลิต​ตำบล​สัตหีบ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-08-06 20:14:10
ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2022-08-04 22:16:05
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอ ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2022-08-04 15:39:03
ประชุมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2022-08-02 23:31:17
ประชุม ศจพ.อ.บ่อทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2022-08-02 14:44:13
กิจกรรมมอบถุงยังชีพและจักรยานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2022-08-02 12:19:03
โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาข สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-01 10:41:51
ครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-01 10:40:06
โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-08-01 10:35:20
สพอ.สัตหีบ​ เข้าร่วม​พิธี​เนื่อง​ใน​โอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-07-28 09:05:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2022-07-27 13:48:13
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-07-27 11:57:31