แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวก้อนเชื้อเห็ดฟาง เพื่อให้คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2021-09-16 17:36:48
ฝึกอาชีพการทำขนมดอกจอก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2021-09-16 15:16:36
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-09-15 14:55:54
สพอ.สัตหีบ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2021-09-13 16:20:14
กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์ 2021-09-12 21:42:41
สพอ.บ่อทอง ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติโควิด -๑๙ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2021-09-10 09:19:49
สพอ.บ่อทอง พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2021-09-10 09:15:47
พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม จัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ และดำเนินโครงการ“พัฒนาคุณภา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม 2021-09-09 15:58:50
โครงการขยายผลวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสีชัง 2021-09-08 11:04:12
"โคก หนอง นา โมเดล" แปลง CLM ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม 2021-09-08 10:58:02