สพอ.สัตหีบ​ จัดโครงการ​พัฒนา​ทักษะ​อาชีพ​ทำกระเป๋า​ผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-05-15 20:55:37
การดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2022-05-11 15:11:18
สพอ.สัตหีบ​ จัดโครงการ​พัฒนา​ทักษะ​อาชีพ​ทำกระเป๋า​ผ้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-05-09 11:13:56
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯ สตรีห้างสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2022-05-07 20:50:50
สพอ.สัตหีบ​ ลง​พื้นที่​ติดตาม​การดำเนินงานโครงการ​พัฒนา​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพีย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-05-06 21:12:13
อำเภอหนองใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและพันธุ์ผัก ให้ครัวเรือนยากจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2022-05-06 20:42:17
สพอ.สัตหีบ​ ลง​พื้นที่​ติดตาม​และ​ให้กำลังใจ​สมาชิก​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2022-05-03 20:17:49
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-05-03 15:12:42
ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-05-02 11:57:03
ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2022-05-02 11:51:40