ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-11-25 15:50:54
ประชุมกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-11-25 15:44:15
การประชุมการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุน กข.คจ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-11-25 15:17:31
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ 2021-11-25 13:13:05
ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและทำความเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี 2021-11-24 16:12:19
จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-11-23 10:01:24
โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 2021-11-23 09:58:58
กิจกรรมมื้อสามัคคี แปลงพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (Community La สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2021-11-22 21:45:33
พช.สัตหีบ​ เข้าร่วม​โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ 2021-11-22 18:41:34
ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1.1 เพิ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง 2021-11-22 09:52:20