โครงการโคก หนอง นา โมเดล ม.6 ต.นาเกลือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-29 15:15:17
กิจกรรมปลูกชุมชนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-23 12:17:29
เลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ม.๒ ตะเคียนเตี้ยและม.๓ บ้านหนองพลับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-22 12:21:22
โครงการหมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-16 12:25:57
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-13 09:17:25
ลงพื้นที่ติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านหนองปลาไหล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-13 09:03:56
ลงพื้นที่ติดตามและให้การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่ 3 บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-07-13 09:01:15
ประชุมวางแผน โครงการ โคกหนองนาโมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-06-25 16:02:28
เปิดร้านขายสินค้าชุมชน สินค้าการเกษตร หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง 2020-06-25 15:57:11
สพอ.บ่อทองขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง 2020-06-02 13:56:44