กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีการกวนกระยาสารทวันสารทไทย ประจำปี 2562 ณ ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

(Visited 76 times, 1 visits today)