โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID -19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

>>>โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID -19 ปลูกผัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน เปิดโครงการคนแม่กลองเดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ณ จุดนำร่องครัวชุมชนบ้านสัมโชติ หมู่ที่ 9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา โ [...]
อ่านเพิ่มเติม