สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวาและ ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช  ไช [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม