สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา
ที่ว่าการอำเภออัมพวา, ถนนริมแม่น้ำแม่กลอง, ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม, 75110 เบอร์โทรศัพท์ 034-751999
FAX : 034-751999
EMAIL : cdd_amphawa@hotmail.com / amamphawa.2560@gmail.com 

(Visited 1,127 times, 1 visits today)