ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

พช.อัมพวา>> วันศุกร์ ที่  13 ธันวาคม 2562  นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการนี้  นางสาวกิรณา  พินเสนาะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา และคณะกรรมการ พัฒนาสตรีอำเภออัมพวา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ เรือนอาวุธสร้าง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 32 times, 1 visits today)