กิจกรรมชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง

พช.อัมพวา >> วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.  นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร  สมาทานศีล  การถวายสังฆทาน  และการบรรยายธรรม ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

(Visited 18 times, 1 visits today)