เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลแควอ้อม

พช.อัมพวา>> วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562  นางสาวกิรณา  พินเสนาะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ นางสาวภัสษร  แพรกเชิญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ซักซ้อม ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 19 times, 1 visits today)