ปักหมุดครัวเรือนยากจน ลงระบบ TPMAP Logbook

พช.อัมพวา >> วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช  ไชยบุศราสิทธิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดครัวเรือนยากจนตามข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความต้องการ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) ทั้งหมด 9 ครัวเรือน  ณ บ้านคลองขุด หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง และ บ้านต้นมูก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 429 times, 1 visits today)