มอบใบประกาศผลการคัดสรร OPC

พช.อัมพวา >> วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายณัชวันก์  อัลภาชน์  เตชะเสน นายอำเภออัมพวา เป็นประธานในการมอบใบประกาศผลการคัดสรรยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 (OPC) ซึ่งอำเภออัมพวามีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าคัดสรรจำนวน 37 ผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งออกเป็นระดับ 5 ดาว จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์  ระดับ 4 ดาว จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์  ระดับ 3 ดาว จำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และ ระดับ 1 ดาว จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ        รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-99

(Visited 16 times, 1 visits today)