ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง

พช.อัมพวา>> วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ นางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง หัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)และประเภทเงินทุนอุดหนุน ณ บ้านทอแสง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 19 times, 1 visits today)