ติดตามการรับคืนเงินยืมโครงการกข.คจ. ณ ตำบลวัดประดู่

พช.อัมพวา>> วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.  นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ นางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการรับคืนเงินยืมของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)   บ้านคลองประดู่  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 11 times, 1 visits today)