ประชุมเชิงปฏิบัติการ KBO วันที่ 3

พช.อัมพวา>> วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ นางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย     องค์ความรู้ KBO จังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้เป็นเวทีอภิปรายเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล ,การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่ตลาดการจำหน่ายที่ถาวร และการจัดทำความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเอง พร้อมปิดการอบรมโดยนายวีระพงษ์  อ่างทอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท  ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

(Visited 8 times, 1 visits today)