ติดตาม ตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ตำบลวัดประดู่

          อัมพวา >> นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออัมพวา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอริย์ธัช       ไชยบุศราสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธัญพร พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองประดู่ และติดตามการรับสภาพหนี้ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ของ บ้านคลองประดู่ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองประดู่   หมู่ที่ 3  ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 19 times, 1 visits today)