ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                      อัมพวา >> นางสาวกิรณา  พินเสนาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออัมพวา มอบหมายให้ นางสาวธัญพร  พุ่มทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจสุขภาพการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 8   ตำบลสวนหลวง ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ บ้านดาหลา หมู่ที่ 11   ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

http://district.cdd.go.th/amphawa
https://www.facebook.com/cdd.amphawa.357
https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา-กรมการพัฒนาชุมชน-222738705332982
☎️ : 034-751-999

(Visited 18 times, 1 visits today)